Multe
NomeDovutoPagatoMotivo
Cianca 75€ 0€ Mancata consegna formazione 14^Giornata, 15^Giornata, 19^Giornata, 24^Giornata e 28^Giornata