Multe
NomeDovutoPagatoMotivo
Cianca 105€ 0€ Mancata consegna formazione 14^Giornata, 15^Giornata, 19^Giornata, 24^Giornata, 28^Giornata e 33^Giornata
Bob 5€ 0€ Mancata consegna formazione 33^Giornata